„Rodzina  w Centrum 3 ”

         W miesiącach wakacyjnych, tj. lipiec i sierpień, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie odbyły się dwa warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych oraz jeden warsztat dla dzieci i młodzieży.

           Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Rodzina  w Centrum 3 ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

            W dniu 11 lipca br. odbył się warsztat „Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy ( rozwód, śmierć, choroba, seks)”. Uczestnicy warsztatu dowiedzieli się jak dzieci postrzegają rzeczywistość, jak rozładować napięcie przed trudną rozmową, co mówić aby nie przestraszyć ale zaspokoić ciekawość.  Zapoznali się z terminem bajkoterapia, dowiedzieli się w jaki sposób może im pomóc i jak ją stosować.

            Kolejny warsztat dla rodziców odbył się 22 sierpnia br. „Pozytywna dyscyplina, czyli jak być dobrym i skutecznym rodzicem”. Zagadnienia poruszane podczas tego spotkania to pozytywna i negatywna dyscyplina, radzenie sobie z własną złością i bezsilnością, pozytywna komunikacja.

Podczas obu warsztatów uczestnicy otrzymywali catering, składający się z zimnych i gorących napojów, kilku rodzajów ciasta, owoców oraz dwudaniowego obiadu.

Dla dzieci rodziców biorących udział w warsztacie w Centrum Wsparcia Rodzin w Chełmnie prowadzone były zajęcia animacyjne.

            W dniu 21 lipca br. odbył się warsztat dla dzieci i młodzieży pn. „Ja i moje ciało – jak nie dać się kompleksom. Profilaktyka zaburzeń odżywiania”.  Prowadząca warsztaty rozmawiała z uczestnikami na temat kompleksów, skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić, dyskutowano na temat kultu idealnego ciała kreowanego przez media. Dzieci dowiedziały się co to są zaburzenia odżywiania, jak zdrowo się odżywiać. Gry i zabawy podczas warsztatu miały na celu wzbudzić u dzieci pewność siebie, podnieść samoocenę  a także nauczyć pracy w grupie rówieśniczej.

Podczas warsztatu także serwowany był catering.

W ramach projektu „ Rodzina w Centrum 3” we wrześniu odbędą się dwa warsztaty:

  1. 09.2023 r. warsztat dla rodziców naturalnych i zastępczych „Bezpieczeństwo dzieci w sieci”
  2. 09.2023 r. warsztat socjoteraputyczny dla dzieci i młodzieży „Smaki życia – warsztat profilaktyczny” (uzależnienie od alkoholu, dopalaczy, nikotyny, napojów energetycznych).

Zachęcamy do zgłaszania się pod numerem telefonu 509687799, osoba prowadząca rekrutację: Aleksandra Kubacka – specjalista pracy socjalnej ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Scroll to Top
Skip to content