KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,
o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),
Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
o tymczasowym zawieszeniu działalności punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

W powyższym okresie usługi prawne będą świadczone telefonicznie według
następującego harmonogramu:

– poniedziałek                                 godz. 11.30 – 15.30                tel.:791530803
– wtorek                                            godz. 8.00 – 12.00                tel.: 537233391
godz. 12.00 – 16.00               tel.: 791530803
– środa                                              godz. 7.30 – 11.30                   tel.: 605659343
godz. 11.30 – 15.30                 tel.: 791530803
– czwartek                                        godz. 11.30 -15.30                  tel. : 791530803
– piątek                                            godz. 7.30 -11.30                     tel.: 502284384
godz. 11.30 – 15.30                  tel.: 791530803

Scroll to Top
Skip to content