Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.) od 1 stycznia 2019 r.  na terenie Powiatu Chełmińskiego uruchomione zostały 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zadanie to jest realizowane przez Powiat Chełmiński w porozumieniu z Gminą Unisław oraz Gminą Papowo Biskupie.
 
W punkcie prowadzonym przez radców prawnych i adwokatów usługa  będzie świadczona w następujących miejscach:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3 – w poniedziałki w godz.: 7:30 – 11:30,
2) Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20 – we wtorki w godz.: 8:00-12:00,
3) Urząd Gminy w Papowie Biskupim – w środy i czwartki w godz.: 7:30-11:30,
4) Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 – w piątki w godz.: 7:30-11:30.

W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową: “Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Brusy”, usługa będzie udzielana w następujących miejscach:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3 – w poniedziałki w godz.: 11:30 – 15:30,
2) Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20 – we wtorki w godz.: 12:00-16:00,
3) Urząd Gminy w Papowie Biskupim – w środy i czwartki w godz.: 11:30-15:30,
4) Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 – w piątki w godz.: 11:30-15:30.
Pomocy prawnej będą udzielać radcowie prawni.
Strona Zaborskiego Towarzystwa Naukowego:
>>> http://www.darmowapomoc.com.pl <<<

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym;
4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowania o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
1) spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Scroll to Top
Skip to content