Zarządzenie Starosty Chełmińskiego w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla interesantów

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla interesantów Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm), w związku § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów…

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku – informacja dla Wnioskodawców

W związku z zakończeniem naboru w Module II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.03.2020, mogą się zwrócić do Realizatorów z prośbą o przywrócenie terminu. Zgodnie z rozdziałem I ust. 4 dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II…

Koronawirus. Darmowa pomoc psychoterapeutów

  Psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowi są udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. Pomoc dostępna jest dla wszystkich osób. Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji prosimy: 1. Wybrać terapeutę. 2. Sprawdzić dzień i godzinę kiedy jest on do dyspozycji. 3. Wysłać sms z prośbą o umówienie się. 4. Uzyskać potwierdzenie. Oto lista…

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA, NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA, NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania: I. Wymagania niezbędne: 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych: a) ukończyła…

Informacja o zmianie sposobu przyjmowania w biurze nieodpłatnej pomocy prawnej

 KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ZAGOROŻENIEM KORONAWIRUSEM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
o tymczasowym zawieszeniu działalności
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo W związku z zaleceniami Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa do dnia 31 marca 2020r. wstrzymuje się wykonanie wszystkich form wsparcia, wynikających z realizacji projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2”, (RPKP.09.03.02-04-0065/17) ujętych w harmonogramach na miesiąc marzec 2020r.   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie…

Uwaga! trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Przeczytaj, jeśli masz trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni.

UWAGA STUDENCI!!   Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). W bieżącym roku znacząco ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek…

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.…

Skip to content