KONFERENCJA DZIECKO Z ZABURZENIAMI W DOMU I SZKOLE!

W dniu 24.09.2019r. w Chełmińskiej Szkole Muzycznej odbyła się III Konferencja Zrozum! Stop przemocy! Temat przewodni: Dziecko z zaburzeniami w domu i w szkole. FAS i inne zaburzenia neurorozwojowe jako wyzwanie wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne. Jako ekspert wystąpiła Pani Iwona Palicka specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta, praktyk pracy z traumą. Swoje bloki tematyczne poprowadziły również rodziny zastępcze…

Jeszcze można złożyć wniosek o dofinansowanie w programie „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że mimo upływu terminu naboru wniosków w module I, istnieje możliwość skorzystania z przewidzianej w programie „Aktywny samorząd” zasady dotyczącej przywrócenia terminu na złożenie wniosku. W tym celu należy wypełnić wniosek i przekazać go wraz z podaniem o przywrócenie terminu – do miejskiego/powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Taka…

Z profilem zaufanym naprawdę warto!

Serdecznie zachęcamy! Zapraszamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” – do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie najbliższego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r. Pomożemy Państwu!…

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Chełmno, dnia 2 września 2019r.   Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (umowa cywilno-prawna)   W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrany został  Pan Szymon Lenartowski, zam. Chełmno.   Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu…

Wejścia w życie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – ZUS

Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

WARUNKI: Świadczenie adresowane jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna wysokość tych świadczeń brutto nie przekroczy 1600 zł.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 19 sierpnia 2019r.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2019 roku. Zakres działania koordynatora i jego obowiązki…