Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 31 grudnia 2019r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

(umowa cywilno-prawna)

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrane zostały następujące osoby:

  1. Pani Sylwia Ernestowicz, zam. Chełmno
  2. Pani Aleksandra Kubacka, zam. Grubno
  3. Pan Szymon Lenartowski, zam. Chełmno

 

 

Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku złożone zostały w wymaganym terminie cztery oferty. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniły trzy oferty, które zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

 

 

                                                                                                                Dyrektor

                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                            w Chełmnie

 

                                                                                                       Ewa Wirosławska

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content