Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa

Chełmno, dnia 31 grudnia 2019r.

 

Informacja o wynikach naboru

 na stanowisko psychologa

 (umowa cywilno-prawna)

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrane zostały następujące osoby:

  1. Pani Monika Niewiarowska-Zych, zam. Chełmno
  2. Pani Aleksandra Świerczek, zam. Chełmno

 

Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

 

 

                                                                                                                Dyrektor

                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                            w Chełmnie

 

                                                                                                       Ewa Wirosławska

 

Scroll to Top
Skip to content