Informacja o zatrudnieniu.

Informacja o zatrudnieniu

po przeprowadzonych naborach na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

 

W wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego zatrudniono następujące osoby:

  1. Pani Aleksandra Szczygieł na stanowisko terapeuty, 3/4 etatu
  2. Pani Patrycja Lipińska Dembek na stanowisko psycholog w Mieszkaniu Wspomagany 1/8 etatu

 

Chełmno, dnia 1.02.2019r.

Scroll to Top
Skip to content