Konferencja „Interdyscyplinarne wspieranie dzieci z diagnozą FASD w rodzinie”.


16 października w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie Toruńska Fundacja Daj Szansę i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zorganizowały Konferencję „Interdyscyplinarne wspieranie dzieci z diagnozą FASD w rodzinie”.

Spotkanie rozpoczęto prelekcjami wprowadzającymi: rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej Pani Emilii Olejarczyk oraz psychologa i rodzica siedmiorga dzieci Pani Anny Wiśniewskiej. Aby przybliżyć główne tematy: problemy i potrzeby dzieci z diagnozą FASD w rodzinach, bariery i szanse rozwojowe dziecka z FASD z perspektywy rodziców i opiekunów, przedstawicieli instytucji pomocowych, specjalistów i organizacji pozarządowych, możliwości interdyscyplinarnej pomocy, poproszono do panelu dyskusyjnego specjalistów: fizjoterapeutę, psychologa, streetworkera, networkera i animatora, rodzinę zastępczą oraz kuratora Sądu Okręgowego. Spotkanie zgromadziło blisko 90 zainteresowanych bezpośrednio i pośrednio tematem wspierania dzieci i młodzież z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym) /FASD (Poalkoholowym Uszkodzeniem Płodu). Poza materiałami przekazanymi przez Instytut Terapeutyczny, Poradnię Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z FAS/FAE (alkoholowy efekt płodowy), uczestnicy mieli okazję posłuchać i podyskutować z rodzicami/opiekunami oraz specjalistami na co dzień pracującymi z dziećmi ze zdiagnozowanym FASD. Rozmowy dotyczyły procesu od diagnozy do terapii poprzez codzienność z FASD. Omawiano również aspekty związane z głównym tematem: codzienna dieta, nadpobudliwość, rozwój dziecka, gdzie szukać pomocy, rehabilitacja oraz różne zaburzenia towarzyszące, w tym zaburzenia więzi.

Celem spotkania było przekazanie informacji, również poza medycznych, pozwalających zrozumieć jakie szkody zdrowotne wynikają z picia alkoholu przez ciężarną, co winno przełożyć się na pomoc opiekunom i dzieciom z „niewidzialnym upośledzeniem”.

Scroll to Top
Skip to content