Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.”

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.”

Powiat Chełmiński
reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2020r. poz.1057)
oraz Uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”,
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.”


Szczegóły w uchwale nr 183/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego:
przejdź do uchwały

Scroll to Top
Skip to content