VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom”

W dniach 14 – 15.03.2024 r. odbyła się VII Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapobiegania uzależnieniom”. Wśród uczestników gościliśmy przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów powiatu chełmińskiego, Sądu, prokuratury, sądowej służby kuratorskiej, Policji, szkół różnego szczebla, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. służb i jednostek na co dzień współpracujących dla dobra i wsparcia swoich podopiecznych.

Współorganizatorzy konferencji: Stowarzyszenie Ludzie Ludziom w Chełmnie, Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przygotowali tematykę zgodną z oczekiwaniami uczestników.

Pani Katarzyna Łęgowska psycholog, terapeuta, superwizor, konsultant Kujawsko – Pomorskie Niebieskiej Linii omówiła postepowanie wobec dzieci po traumie, jak nieść realne wsparcie w tak trudnych emocjach.

Pani Monika Hermann z Komendy Wojewódzkiej Policji przedstawiła zmiany w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz procedury odbioru małoletnich i ich zabezpieczenia poza rodziną naturalną do zastosowania przez wszystkie służby biorące udział w takich czynnościach.

Obowiązki służb, instytucji, jednostek po wejściu w życie „Ustawy Kamilka”. Jak powinna wyglądać efektywna współpraca omówiła Pani Maria Janowska – pedagog, specjalista pracy z rodziną, mediator, Prezes Grudziądzkiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie Homini.

Spotkanie zakończono wykładem terapeuty uzależnień – Pana Krzysztofa Piersa: Jak pokonać uzależnienie od smartfona i internetu ?

Biorąc pod uwagę 100 osobową frekwencję, spotkania instytucji i służb oraz organizacji z powiatu nadal cieszą się zainteresowaniem i są okazją do podnoszenia poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń na poziomie interdyscyplinarnym i międzyinstytucjonalnym.

Scroll to Top
Skip to content