Informacja o projekcie pn. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,   Szczegóły na stronie www.rops.torun.pl

Ważna informacja – pomoc dla osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie informuje, że

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Zarządzenie Starosty Chełmińskiego w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla interesantów

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla interesantów Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm), w związku § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów…

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku – informacja dla Wnioskodawców

W związku z zakończeniem naboru w Module II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.03.2020, mogą się zwrócić do Realizatorów z prośbą o przywrócenie terminu. Zgodnie z rozdziałem I ust. 4 dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II…

Koronawirus. Darmowa pomoc psychoterapeutów

  Psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowi są udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. Pomoc dostępna jest dla wszystkich osób. Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji prosimy: 1. Wybrać terapeutę. 2. Sprawdzić dzień i godzinę kiedy jest on do dyspozycji. 3. Wysłać sms z prośbą o umówienie się. 4. Uzyskać potwierdzenie. Oto lista…