Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Jeżeli jesteś ofiarą dotkniętą takim zdarzeniem jak :

  • Uszkodzenie ciała , bójka lub pobicie , wypadek komunikacyjny , groźby karalne , gwałt , przemoc w rodzinie , inne rodzaje przemocy , kradzież , rozbój , oszustwo , uszkodzenie mienia lub inne przestępstwo

 

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC !

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest szczególną okazją do wyrażenia uznania dla roli Rodzica Zastępczego.  Z tej okazji pragniemy złożyć rodzinom zastępczym podziękowania za ich ważną, odpowiedzialną i trudną misję związaną z opieką i troską o przyjęte do rodziny dzieci.  Państwa poświęcenie się idei rodzicielstwa zastępczego pozwala dzieciom wzrastać w cieple domowego ogniska. Dają Państwo dzieciom poczucie bezpieczeństwa,…

Projekt pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Projekt pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowany ze środków UE

Projekt skierowany jest do osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (w tym z podwójną diagnozą tj. uzależnieniami), które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub leczą się psychiatrycznie (zaświadczenie lekarskie). Działania projektu kierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej (18 – 67 rok życia). Głównym celem udziału w projekcie jest aktywizacja społeczna i zawodowa Osób  Potrzebujących. W ramach działań projektu oferujemy:…