„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku

Informujemy, iż Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku oraz wyznaczył termin naboru wniosków.

Wobec powyższego zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, podmioty uprawnione i organizacje pozarządowe do uczestnictwa w programie.

Startuje kolejna edycja programu Zobacz Lepszą Przyszłość!

Startuje kolejna edycja programu Zobacz Lepszą Przyszłość!
Już teraz zgłoś swoją placówkę!

Wzrok to jeden z najważniejszych ludzkich zmysłów. Zapewnia on naszemu mózgowi 80% informacji na temat otoczenia. Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny w skali ogólnopolskiej dobroczynny program profilaktyki wad wzroku wśród potrzebujących dzieci i młodzieży. Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.
Od 2017 roku z programu skorzystało 10 000 dzieci i młodzieży, a 2 500 z nich otrzymało bezpłatne okulary korekcyjne.

Od 10 stycznia startuje nabór zgłoszeń do programu!

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa

Chełmno, dnia 31 grudnia 2019r.   Informacja o wynikach naboru  na stanowisko psychologa  (umowa cywilno-prawna)   W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrane zostały następujące osoby: Pani Monika Niewiarowska-Zych, zam. Chełmno Pani Aleksandra Świerczek, zam. Chełmno   Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone…

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Chełmno, dnia 31 grudnia 2019r.   Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (umowa cywilno-prawna)   W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko wybrane zostały następujące osoby: Pani Sylwia Ernestowicz, zam. Chełmno Pani Aleksandra Kubacka, zam. Grubno Pan Szymon Lenartowski, zam. Chełmno     Uzasadnienie W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum…

Od 1 stycznia wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych można składać przez Internet!

Drogi Wnioskodawco, aplikujący o dofinansowanie ze środków PFRON, od 1 stycznia wniosek na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, a także przedmiotów ortopedycznych możesz złożyć przez Internet! Już od 1 stycznia 2020 r. wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu, 365…

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna realizację drugiej tury naboru i działań w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.…

INFORMACJA

INFORMACJA 24.12.2019 r. i 31.12.2019 r.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie  będzie czynne w godzinach od 7:30 do 12:00.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Chełmno, dnia 10 grudnia 2019r.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku. Zakres działania koordynatora i jego…